คิวบิกเซอร์ คอเนียคืออะไร ?

คิวบิก เซอร์คอเนีย(Cubic Zirconia)

มีโครงสร้างผลึกเป็นทรงลูกบาศก์ของเซอร์คอนเนียมไดออกไซด์(ZrO2) วัสดุสังเคราะห์ที่มีความคงทน ไม่มีมลทิน ส่วนใหญ่ใสไม่มีสี แต่สามารถสังเคราะห์ได้หลากหลายสี ซึ่งแตกต่างกับเซอร์คอน(ZrSiO4)ในบางครั้งจะเรียกว่าเซอร์คอเนียมทรงลูกบาศก์(Cubic zirconium) เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาถูก,คงทน และเมื่อมองด้วยตาเปล่าใกล้เคียงกับเพชร ดังนั้นเซอร์คอเนียจึงเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เลียนแบบเพชร ในชื่อทางการค้าว่า"Diamonique" ซึ่งยังมีวัสดุสังเคราะห์อื่นๆที่เลียนแบบเพชรเช่น โมนาไซด์สังเคราะห์,YAG

คุณสมบัติเด่น

เซอร์คอเนียทรงลูกบาศก์ มีระบบผลึกแบบไอโซเมตริก ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการเลียนแบบเพชร ขณะที่เซอร์คอเนียมไดออกไซด์สร้างรูปผลึกตามธรรมชาติเป็นMonoclinic ซึ่งรูปผลึกจะเสถียรได้ภายใต้สภาวะความดันบรรยากาศปกติ หากต้องการให้รูปผลึกทรงลูกบาศก์มีความเสถียรภายใต้อุณหภูมิปกติต้องใส่ยัทเทรียมออกไซด์หรือแคลเซียมออกไซด์ ปริมาณที่ใส่ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการผลิต ดังนั้นคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางแสงจึงหลากหลาย

เซอร์คอเนียเป็นสสารที่หนาแน่น จากค่าความถ่วงจำเพาะระหว่าง 5.6 ถึง 6.0 ต่างจากเพชรเพียง 1.6 คุณสมบัติที่สำคัญอีอย่างหนึ่งคือค่อนข้างแข็ง ความแข็งตามโมส์สเกลคือ 8 ซึ่งแข็งมากกว่าอัญมณีธรรมชาติอื่นๆ ค่าดัชนีหักเหมีค่าสูงอยู่ในช่วง 2.15–2.18 (เมื่อเปรียบเทียบกับเพชร ซึ่งมีค่าดัชนีหักเห 2.42)และวาวแบบเพชร การกระเจิงแสงได้สูงอยูที่ 0.058–0.066 มากกว่าค่าของเพชรมากๆ(0.044) เซอร์คอเนียไม่มีแนวแตกเรียบ(Cleavage)และแสดงรอยแตกแบบก้นหอย เนื่องจากมีความแข็งมากทำให้แตกเปราะ ภายใต้แสงอัตราไวโอเลตที่เป็นคลื่นสั้น เซอร์คอเนียจะเรืองแสงมีเหลือง,เหลืองอมเขียวหรือ สีน้ำตาลอ่อน หินสีอาจแสดงสเปกตรัมการดูดกลืนธาตุที่พบยากบนพื้นผิวโลกที่มีความซับซ้อนและชัดเจน

นอกจากนี้มีออกไซด์ของโลหะที่ทำให้เกิดสีในเซอร์คอเนียทีหลากหลายเช่น ซีเรียม(Cerium)ให้สีเหลือง,ส้มและสีแดง, โครเมียม(Chromium)ให้สีเขียว,นีโอดิเมียม(Neodymium)ให้สีม่วง,เอเบียม(Erbium)ให้สีชมพู และไททาเนียม(Titanium)ให้สีน้ำตาลทอง

ข้อแตกต่างระหว่างเซอร์คอเนียกับเพชร

  1. การกระเจิงแสง ในเพชรมีค่าการกระเจิง0.044 ส่วนในเซอร์คอเนียมีค่า 0.060l ดังนั้นมีการกระเจิงแสงที่ดีกว่าในเพชรเป็นหระกายมากกว่า
  2. ความแข็ง ตามโมล์สเกลเพชรแข็ง 10 แต่ เซอร์คอเนียแข็งมากที่สุด 8
  3. ความถ่วงจำเพาะ เมื่อเทียบในขนาดเดียวกัน เซอร์คอเนียหนักกว่าในเพชร
  4. ตำนิต่างๆ ในเซอร์คอเนียพบน้อยว่าเพชร ส่วนหนึ่งเนื่องจากเพชรมีแนวแตกเรียบ
  5. ค่าการหักเหแสง ในเซอร์คอเนียมีค่า 2.176 ส่วนเพชรมีค่า 2.417
  6. กรเจียระไน ได้รูปแบบที่แตกต่างกัน
  7. การนำความร้อน เซอร์คอเนียเป็นฉนวนความร้อนแต่เพชรเป็นตัวนำความร้อน
พรีออร์เดอร์ เครื่องประดับ อุปกรณ์มือถือ เครื่องแต่งกาย สร้อยคอ แหวน ต่างหู หน้ากากมือถือ หูฟัง อุปกรณ์ตกแต่ง ของเล่นเด็ก Accessories Product ขายส่ง ขายปลีก สินค้า คิวบิกเซอร์ คอเนียคืออะไร ?

คิวบิก เซอร์คอเนีย จะมีน้ำหนักมากกว่าเพชรแท้ 75% เมื่อเทียบกับเพชรแท้ในน้ำหนักกะรัตที่เท่ากัน ดังนั้นเพชรเทียม ที่มีน้ำหนักเท่ากับเพชร จึงดูมีขนาดเล็กกว่าเพชร คิวบิก เซอร์คอเนีย จะมีลักษณะเป็นผลึกใส   สามารถสะท้อนแสงได้ดี สะท้อนได้แม้แสงเลเซอร์ มีลักษณะคล้ายเพชร ซึ่งผลจากการสังเคราะห์จะได้สสารที่แข็ง ไร้ตำหนิ และมักจะไม่มีสี มีเนื้อใสสะอาดแทบปราศจากมลทินใดๆ ในขณะที่เพชรธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีมลทินปะปน

 

คิวบิก เซอร์คอเนีย ที่สวยงามที่สุด คือ คิวบิก เซอร์คอเนียไร้สี (สีขาว) และมีประกายเจิดจรัสเทียบเท่าอัญมณีแท้ แต่หากต้องการให้มีสี โดยการใช้ธาตุผ่าน ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดสีต่าง ๆ กัน เติมลงไปในส่วนประกอบทางเคมี เช่น เติมซีเรียม (Cerium) จะให้สีส้มถึงแดง, เติมโครเมียม (Chromium) จะให้สีเขียว, เติมนิเกิล (Nicketl) ให้สีน้ำตาล เติมโคบอลต์ (Cobaslt) หรือนีโอดีเนียม (Neodynium) จะให้มีสีม่วงลาเวนเดอร์ เป็นต้น

ชื่อทางการค้าของคิวบิคเซอร์โคเนีย มีอยู่หลายชื่อ เช่น CZ, Cubic Z, Cubic Zirconium, D8iamond Z, Diamonair ll, Djevalite, Fianite, Zirconia, C-OX เป็นต้น ส่วนชื่อการค้าในเมืองไทยก็มีเหมือนกัน เช่น เพชรพม่า, เพชรลพบุรี, เพชรเขาพระงาม, เพชรสวิส , เพชรเบลเยียม , เพชรรัสเซีย เป็นต้น


Register


Login


ค้นหา